Aanbevelingen voor bewoners


Aanbevelingen voor een toekomstbestendige vogelrijke Amsterdamse regio – voor bewoners

Frank van Groen en Jip Louwe Kooijmans – Vogelwerkgroep Amsterdam

Het stedelijk landschap barst van de natuur. Diverse vogelsoorten zijn zelfs volledig afhankelijk van ons en onze bebouwing. Zoals bijvoorbeeld de Huismus. Andere vogels zijn afhankelijk van natuurgebieden of groenzones. Zij maken gebruik van groene structuren, zoals het Natuurnetwerk Nederland en de gemeentelijke Hoofdgroenstructuur, om de stad binnen te komen.

Een vogelvriendelijke inrichting
Wat kun je als bewoner doen? Op buurtniveau zijn de groene haarvaten ontzettend belangrijk voor de natuur. Iedereen kan een bijdrage leveren met een natuurvriendelijke tuin, een natuurvriendelijk balkon of natuurvriendelijk dak.

Tips voor het balkon

  • Zet een waterschaal neer.
  • Plaats potten met bloeiende planten of een bessenstruik.
  • Plant klimplanten langs de afscheiding met de buren.
  • Plaats een nestkast.
  • Maak een voertafel of hang een voedersilo op.

Tips voor de kleine tot middelgrote stadstuin

  • Plaats een waterschaal of minivijver waar vogels drinken en badderen.
  • Gebruik zo min mogelijk tegels.
  • Plant bloeiende planten.
  • Plaats een bessenstruik of fruitboompje.
  • Zet geen schutting neer, maar een haag met inheemse soorten.
  • Is er wel een schutting? Laat deze begroeien met een klimplant.
  • Maak een voerplek, zoals een silo, voerplank of voerhuisje.
  • Maak van platte (schuur)daken groene daken met vegetatie.


Tips voor een vogelvriendelijke straat

  • Leg een geveltuin aan. Vaak helpt de gemeente hierbij, google maar!
  • Vanaf de geveltuin kun je klimplanten tegen de gevel omhoog leiden.
  • Onderhoud een boomspiegel in je straat, liefst met inheemse vaste planten die ook langdurig bloeien. Meld dit bij groenbeheer van de gemeente, dan worden je planten bij onderhoud niet verwijderd.
  • Wip op plekken waar dat kan eens een tegel uit en maak een klein tuintje (guerilla gardening). De straat fleurt ervan op en het heeft een positieve invloed op de biodiversiteit.
  • Vraag bij de gemeente subsidie aan voor een bloemrijke berm. Dit is goed voor de insectenpopulatie en in de winter zijn er zaden voorradig voor zaadetende vogels.

 

Beheer
Ook bij beheer en onderhoud van een tuin of balkon kan rekening worden gehouden met de natuur. Heel moeilijk is het niet.

Tips voor vogelvriendelijk beheer

  • Snoei niet in het broedseizoen.
  • Maak de voer- en drinkplaats regelmatig schoon met heet water om de verspreiding van ziektes te voorkomen.
  • Maak na het broedseizoen de nestkasten schoon met een borstel en heet water.


Daar varen zowel vogels als mensen wel bij