Verslag | lezing Gierzwaluwen door Evert Pellenkoft

Op 22 juni gaf Evert Pellenkoft een lezing over de Gierzwaluw. Ondanks het warme weer was er een flinke opkomst. Als echte Gierzwaluwkenner dook Evert diep in de materie, met extra aandacht voor het bijzonder goede zicht van deze vogels. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken passeerden de revue. Hieronder een greep uit de dingen die Evert ons heeft verteld. verder lezen

Geplaatst in verslagen |

verslag van de jeugdexcursie van 12 juni 2022

Dodaars in zomerkleed

Verslag Jeugdvogelexcursie 12 juni 2022

Met drie kinderen, elk met een ouder, startten we vandaag bij de parkeerplaats bij het Schinkelbos. We vertrokken wat later, om 10 uur, omdat we roofvogels wilden spotten en dan is het fijn als er thermiek is. Het was lekker zonnig weer dus de eerste vogel die we zagen zweven in de opstijgende lucht was een hele lichte buizerd met een witte stuit. Tijdens de hele excursie zagen we steeds een of twee buizerds in de lucht. In totaal zeker vier verschillende. Er zitten twee nesten in dit gebied dus dat zou goed kunnen kloppen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Verslag woensdagexcursie 8 juni 2022

Voor de laatste woensdagexcursie van dit jaar was veel regen voorspeld, maar gelukkig was er een groep enthousiaste vogelaars toch gekomen en … bleef het droog. De Noorder IJ-plas is bijzonder gebiedje ruige natuur en water ingeklemd tussen snelweg en industrie. Het (halve) rondje om de plas leverde een leuke wandeling op waarbij een hoop kleine-bruine-vogeltjes te horen waren. Een groep groenlingen wilde er mooi voor gaan zitten om zich te laten bewonderen. 
Bij de NDSM-pont zagen we al de huiszwaluw en de huismus. Bij de Noorder IJ-plas zagen en hoorde onder anders de volgende vogels:
buizerd op paaltje, licht exemplaar; tuinfluiter, tjif-tjaf, roodborst, zwartkop, halsbandparkiet, zanglijster, nachtegaal, scholekster, kokmeeuw, visdief, zilvermeeuwen die op een eilandje broedende bezig waren, kleine mantelmeeuw, fitis, winterkoning, groenling, meerkoet, fuut, wilde eend, krakeend, grauwe gans, braamsluiper, rietzanger en grasmus. 
 
Vanaf januari gaan de woensdagexcursies weer verder op elke tweede woensdag van de maand.
Inge van Meelis
Geplaatst in diversen |

8 juni 2022 NoorderIJplas | woensdagexcursie 10.00 – 12.00

De laatste woensdag van dit jaar gaan we weer naar een onbekende plek in Amsterdam. De NoorderIJplas vlak naast bij Coentunnel. Een verrassend gebied met in ieder geval veel Oever- en Boerenzwaluwen.

Vertrekplek:
NDSM pont, IJkantine
Vanaf het NDSM-plein is het ongeveer 15 minuten fietsen, naar de Zijkanaal H-weg.

Aanmelden bij Inge van Meelis:
woensdagexcursievwga@gmail.com

Geplaatst in excursies |

Za 11 ! juni 2022, avondexcursie Nachtzwaluwen | auto- en wandelexcursie

Verplaatst van zondag 5 juni naar zaterdag 11 juni 2022!
We gaan dit keer voor de verandering eens laat op pad, met het doel om baltsende nachtzwaluwen te vinden. Die hopen we te zien tegen of in de schemering in de omgeving van Amersfoort. Dan maken we ook kans op baltsende houtsnippen. Maar voordat we dit gaan doen, gaan we eerst in de middag nog ergens vogelen om vervolgens met z’n allen pannenkoeken te gaan eten. De exacte aanvangstijd is nog niet bekend, maar dat zal ergens in het begin van de middag worden. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Zo 12 juni 2022, Amsterdamse Bos | jeugdexcursie 7-16 jaar

Zondag 12 juni gaan we naar het Amsterdamse Bos om roofvogels te zoeken met vogelliefhebbers van 7-16 jaar. Ga jij met ons mee? We gaan naar het Schinkelbos, in het meest zuidelijke puntje van het Amsterdamse Bos. Het is een ruig en open gebied waar de Buizerd, Torenvalk en Havik komen jagen. Natuurlijk zitten er ook allerlei kleinere vogels die we in de kijker kunnen krijgen. Bovendien lopen er groepenExmoor pony’s en Schotse Hooglanders los rond.

Je kunt van ons een verrekijker lenen.

Tijd:
Zondag 12 juni van 08:00 – 09:30 uur

Praktische informatie:
Vooraf reserveren is noodzakelijk. VOL = VOL. De ontmoetingsplek sturen we je na het aanmelden toe.

Aanmelden via jeugdclub@vogelsamsterdam.nl. Graag de naam en leeftijd van het kind vermelden, en of een kijker gewenst is.

De excursie is gratis. Er kan na afloop een vrijwillige bijdrage gegeven worden.

Geplaatst in jeugdexcursies |

Gierzwaluw-excursies 2022 | fietsexcursie

De Gierzwaluwwerkgroep organiseert ook in 2022 weer excursies in de stad. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven.

Start vrijdag om 20.30 uur op betreffende datum bij de aangegeven verzamelplaats. 
Kom op de fiets (met verrekijker) want we doen verschillende locaties aan.   verder lezen

Geplaatst in excursies |

Help mee met het gierzwaluwenonderzoek van Gert de Jong

Al een paar weken horen we ze weer. De Gierzwaluwen zijn terug in de stad. Maar waar broeden ze eigenlijk? Gert de Jong doet al bijna 10 jaar onderzoek naar de broedplaatsen van gebouwenbroeders en de effectiviteit van nestkasten. Ik fiets een avond met hem mee, op verkenning naar Zuidoost. Ook daar broedt deze luidruchtige luchtacrobaat.

Alle nesten op een online kaart 

Mussen, Spreeuwen en Gierzwaluwen
Wie Gierzwaluwen inventariseert kan gelijk de Huismussen en Spreeuwen meepakken, ontdekte Gert. Die gebruiken namelijk vaak hetzelfde type broedplaats: holtes in gebouwen. Op nieuwe plekken zijn Huismussen er vaak als de kippen bij. Ook Spreeuwen, die iets later broeden ontdekken ze snel. Rondvliegende Gierzwaluwen zien dat en komen er jaren later ook broeden. Als het moet pakken ze de nestplaatsen af. De Gierzwaluw breidt z’n broedgebied niet snel uit en is enorm plaatstrouw. Als een nest eenmaal in gebruik is zal dat niet snel veranderen. Daarom is het belangrijk om deze nesten goed te beschermen. verder lezen

Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Wo 22 juni 2022, 20 u: De wereld van de Gierzwaluw | Lezing door Evert Pellenkoft

Woensdagavond 22 juni komt Evert Pellenkoft naar Buurtsalon Jeltje om in te zoomen op één specifieke soort: de Gierzwaluw. VWGA-lid en Gierzwaluwspecialist Evert Pellenkoft weet alles over deze soort, die elk jaar rond Koningsdag in Amsterdams arriveert. Zo hebben vogels, zoals Gierzwaluwen, een uitzonderlijk zicht. Hierdoor kunnen ze op zo’n unieke manier overleven en door de wereld navigeren. verder lezen

Geplaatst in lezingen |

Za 24 september 2022, -gewijzigd- Pelagische tocht Noordzee | Zee-excursie

Noordse stormvogel

We hopen na een aantal mislukte pogingen nu eindelijk met de Vogelwerkgroep een echte zeetocht te gaan maken in het najaar; in het hart van de zeetrektijd.

We varen op een gecharterde vissersboot onder het wakend oog van enkele ervaren zeevogelaars tegen het eind van de schemering vanaf Scheveningen voor de gehele dag de zee op. Tijdens de tocht wordt er visafval overboord gezet waar de zeevogels op afkomen. Dit levert de hele reis lang tientallen meeuwen achter de boot op, maar ook Jan-van-Genten komen een graa(n)tje meepikken en we hopen diverse soorten jagers die de strijd met de meeuwen kunnen aangaan. Ook is dit de tijd voor de steeds zeldzamer wordende noordse stormvogel, pijlstormvogels, stormvogeltjes; echte krenten in de pap en soorten die je aan het vaste land doorgaans niet zo makkelijk te zien zult krijgen! Verder zijn onder meer duikers, zee-eenden, steltlopers, sterns en alkachtigen te verwachten. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Artiskwakken in Vroege Vogels

Merlijn Snijders van Vroege Vogels interviewde vwg-ers Frank van Groen en Willem van der Waal én dierenverzorgster Maartje de Vries over het wel en wee van de Kwakken in Artis.

Een volwassen Kwak in Artis.

Deze geheimzinnige vrij rond vliegende reigers zijn vooral ’s nachts actief en worden regelmatig ook buiten de dierentuin gezien zoals in het Oosterpark en in het Flevopark.

Het 10 minuten durende radio item is uitgezonden op 15 mei 2022 en is terug te luisteren via deze link. Scroll door naar 2:08 van de uitzending.

Geplaatst in wetenswaardig |

Bericht van de commissie windturbines

Sinds begin 2021 is de werkgroep wind binnen de VWGA actief.
Er is veel tijd gestopt in het formuleren van het standpunt inzake de energie transitie. Dit standpunt is terug te vinden op de website van de VWGA.
 
In het proces van het verzamelen van informatie zijn we ook in contact gekomen met de gemeente.  Op uitnodiging van de gemeente is een afvaardiging de werkgroep aangeschoven bij een klankbordgroep (KBG).
Amsterdam wil graag 17 windturbines plaatsen binnen de gemeente grenzen. Daarvoor moet veel onderzoek gedaan worden naar de locaties en de gevolgen. In dat proces heeft de gemeente meerdere klankbordgroepen opgericht. Een van die groepen spits zich toe op ‘natuur’. verder lezen

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Meneer Walters | Martin Melchers

“Amsterdam 28 maart 2022.

Mijn leermeester Co Walters stierf op 18 mei 2009.

Ik erfde zijn natuurarchief bestaande uit ongeveer 20.000 pagina’s dagboekaantekeningen met gegevens over planten en vogels met vooral zijn specialiteit: de Kleine plevier, Strandplevier en de Bontbekplevier.

Aan deze drie soorten deed hij vooral in Amsterdam wetenschappelijk onderzoek.

Zeven jaar na zijn dood heb ik van dit archief een boek samengesteld dat in oktober 2016 verscheen  met de titel: ’Meneer Walters – Een Amsterdamse natuuronderzoeker’. verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Agenda jeugdexcursies 7-12 jaar januari-juni 2022

Planning jeugdactiviteiten 7/12 jarigen voorjaar 2022

Nadere informatie komt nog, maar de voorlopige agenda is als volgt:

  • Excursie wintergasten de Nieuwe Ooster – 29 januari  14:00-15:30
  • Excursie watervogels Diemerpark + IJburg – 20 februari  14:00-15:30
  • Excursie vroege broeders in het Ruige Riet – 3 april  09:00-10:30
  • Excursie rietvogels Lutkemeerpolder – 8 mei  08:00-09:30 (in het kader van de Nationale Vogelweek)
  • Excursie roofvogels Amsterdamse Bos – 12 juni  08:00-09:30 (Schinkelbos of de Poel)
Geplaatst in jeugdexcursies |

Online Sovon-cursus: Watervogels herkennen

Online cursus watervogels

Half januari tellen we in Nederland watervogels. De midwintertelling is onze oudste watervogeltelling en onderdeel van een internationaal telproject. In Nederland is het een van de vele initiatieven van Sovon Vogelonderzoek, waar duizenden vrijwilligers aan meewerken. Ook in Amsterdam!

Als je nog niet telt is het nu wat laat om dit jaar mee te doen. Maar je kan wel vast aan je kennis werken of je voor een andere telling opgeven. Bijvoorbeeld de maandelijkse watervogelinventarisatie of de MUS-telling in stedelijk gebied. Voor al deze telprojecten heeft Sovon uitgebreid cursusmateriaal klaarstaan. verder lezen

Geplaatst in oproepen |