Zo 14 juli 2024, 8:30 u: Botshol/Waverhoek | auto-/wandelexcursie

We trekken er op 14 juli op uit naar Botshol en Waverhoek. Vlakbij de Vinkeveense plassen vind je het veenmoeras Waverhoek en natuurgebied Botshol. Waverhoek beslaat 60 hectare en is een waar vogelparadijs voor steltlopers en andere watervogels, door de ondiepe plas. Botshol komt nog uit de tijd van turfwinning en de brede legakkers laten dit mooi zien. Beide gebieden zijn mooie, waterrijke gebieden met afwisselend water, riet en grasland. Tijdens de excursie maken we kans op verschillende steltlopers, zoals de Kluut, Lepelaars, Tureluurs en veel andere water-, moeras- en rietvogels. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Verslag van de jeugdexcursie naar het Wormer- en Jisperveld

Verslag van de bootexcursie op 16 juni 2024

De Poelboerderij is een leuk bezoekerscentrum in Oost-Knollendam. Na aanmelding en betaling kreeg iedere deelnemer een consumptiebon voor een drankje na afloop. Je kon een verrekijker lenen en de kinderen kregen een clipbord met een mooie vogelzoekkaart. Wij gingen mee op de boottocht door het Wormer- en Jisperveld met Iris en Miro en hun moeder Katrien. Zij hadden Evi en Fenna meegvraagd en hun moeder Geertje. Zij willen wel vaker mee en staan nu ook in de App.
De lucht zag er zeer dreigend uit en het waaide vrij hard, maar het bleef nog best lang droog.

De gids vertelde welke roofvogels we zouden kunnen waarnemen en deelde een A4-tje uit met roofvogelsilouetten. Als gauw zagen we een vrouwtje bruine kiekendief vrij ver weg boven de velden zweven. We voeren langs een kokmeeuwenkolonie waar al vrij grote bruine kuikens rondliepen en ook al bruingevlekte vliegvlugge jongen rondvlogen. Een bruine eend met kleine pulletjes leek het meest op een vrouwtje tafeleend vanwege de vorm van de kop en een bruine eend met een witte ring om de snavel determineerden we als een wijfje kuifeend. Later zagen we ook een mannetje. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies | verslagen |

Kom jij de excursiecommissie versterken?

Ga jij graag mee met onze dagexcursies en wil je helpen deze te organiseren? Dan is dit je kans! De excursiecommissie bestaat nu uit twee personen en zoekt twee enthousiaste nieuwe leden. Met veel nieuwe leden in onze vogelwerkgroep staan we open voor frisse ideeën en nieuwe perspectieven! verder lezen

Geplaatst in oproepen |

Oproep melden gierzwaluwnesten Centrum en Weesp

Wie kent er een gierzwaluwnest of kolonie in het Centrum of in Weesp? Dit is een oproep aan iedereen om actieve nesten van gierzwaluwen en spreeuwen te melden, mits deze in stadsdeel Centrum of Weesp waargenomen zijn.

Sinds 2013 laat de gemeente Amsterdam de nestplaatsen van Gierzwaluwen in Amsterdam inventariseren en monitoren. De resultaten daarvan zijn te zien voor iedereen op https://maps.amsterdam.nl/vogels/. Het is de bedoeling dat huiseigenaren en andere betrokkenen daardoor beter weten waar ze broeden en dan kunnen de nestplaatsen behouden blijven bij onderhoud en renovatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gert de Jong. verder lezen

Geplaatst in diversen, oproepen |

Gierzwaluwexcursies 2024

Vrijdagexcursies: Gier je mee?

Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam verzorgt ook dit jaar weer leuke vrijdagavondfietsexcursies in verschillende delen van de stad. Opgeven is niet nodig. Kom bijtijds met fiets en kijker naar de startplek en leer van een lokale Gierzwaluwexpert alles over deze iconische Amsterdamse zomervogel. Voor iedereen toegankelijk. Zegt het voort en zet het in je agenda! De starttijd is voor elke vrijdagavond 20:30.
verder lezen

Geplaatst in excursies |

Korte woensdagexcursies in 2024

Voorgaande jaren hebben we – buiten de reguliere dagexcursies in het weekend – ook korte excursies rond Amsterdam gedaan. Kijk eens bij de excursieverslagen voor een indruk.

Ook in 2024 gaan we in kleine groepjes op pad, in of rond Amsterdam. De data voor de eerste helft van 2024 zijn alvast geprikt: elke 2de woensdag van de maand 10:00 – 12:00u.  Startplek en informatie krijg je als je je hebt opgegeven.

10 januari 2024 – De Nieuwe Ooster
14 februari – Flevopark
13 maart – Amsterdamse Bos
10 april – De Bretten
8 mei – De Ruige Hof
12 juni – Diemerpark

Info en aanmelden bij Inge van Meelis:
woensdagexcursievwga@gmail.com

Geplaatst in diversen, excursies |

Hoe gaat het met de Grutto? In de Bovenkerkerpolder wel goed.

Mark Kuiper, tot zijn verhuizing onlangs naar het oosten van ons land, is heel lang lid geweest van onze Vogelwerkgroep, en heeft zich vele jaren ingezet voor de weidevogels, en ook aan de aan boerenerven gebonden vogels als de Steenuil. Hierover heeft hij jarenlang voor onze website een blog geschreven, lees de stukjes hier maar na!

Onlangs heeft NH-nieuws weer eens aandacht besteed aan het reilen en zeilen van onze nationale vogel, de Grutto! Dit stuk heeft zelfs het landelijke nieuws gehaald, want hoe slecht het ook gaat met de Grutto in andere delen van onze provincie, in de Bovenkerkerpolder doet ie het goed, dankzij het uitgekiende beleid van Mark Kuiper. Hij heéft wat met boeren en hun boerenbedrijf, en daarom willen ze wel naar hem luisteren.

Lees het artikel op de website van NH-nieuws!

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Oproep betreffende Zomertortels | Vogelbescherming

Beste mensen,

Nu de zomertortels alweer terugkomen uit de Sahel willen we jullie erop wijzen dat Vogelbescherming Nederland gratis strooivoer ter beschikking stelt voor het bijvoeren van tortels.
Als u weet van broedende zomertortels bij jullie in de buurt en u kunt wat tijd te steken in het onderhouden van een bijvoerplek, laat dat dan weten.
Dan kunnen we strooivoer laten thuisbezorgen. Stuur daarvoor een mail naar zomertortel@vogelbescherming.nl, graag onder vermelding van het aantal zakken (naar keuze à 5 kg of 20 kg) en het afleveradres. Wij zorgen er dan voor dat het voer kosteloos op het opgegeven adres bezorgd wordt. verder lezen

Geplaatst in bescherming, oproepen |

Het Jaar van de Huismus en Stichting de Mussen Toevlucht

2024 is Het Jaar van de Huismus.  Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. De Huismus is één van de meest geliefde en meest talrijke vogels van ons land. Omdat ze altijd met z’n allen zijn, lijkt het alsof er nog steeds veel Huismussen zijn. Toch zijn hun aantallen in de laatste decennia van de vorige eeuw meer dan gehalveerd. Huismussen hebben bescherming broodnodig.
verder lezen

Geplaatst in bescherming, wetenswaardig |

Veel te leren via Natuurstudiegroep Dijleland


Nu het atlasproject in de laatste fase komt en de zomer begint is het tijd voor wat theorie. Natuurstudiegroep Dijleland (België) heeft fantastische overzichten gemaakt van bepaalde vogelsoorten, in het kader van herkenning tijdens trektellen. Ook heel interessant als je niet telt!
Neem eens een kijkje op: www.natuurstudiegroepdijleland.be/trektelmodule/

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Bestel de nieuwe Vogelatlas van Amsterdam!

De Vogelatlas van Amsterdam, 34,90 euro, te bestellen via www.vogelsamsterdam.nl

Medewerkers, tellers, schrijvers en fotografen betalen slechts 10 euro voor het eerste exemplaar, voor leden is de prijs 24,90 voor één exemplaar, en de overige boeken kosten 34,90 euro.
Na bestelling ontvang je een mail met daarin informatie waar de atlas af te halen is. Dit kan op zeven adressen in diverse wijken van Amsterdam en Weesp.

Wat zegt onze drijvende kracht Frank van Groen in Het Parool:

Dit zijn de winnende en verliezende vogels in Amsterdam: ‘Het gaat ontzettend slecht met de weidevogels’

Amsterdam telt 194 vogelsoorten, van het opwindende woudaapje tot de slaapverwekkende houtduif. Maar door ontwikkelingen in het landschap hebben de vogels in de stad hun winnaars en verliezers. ‘De komende twintig jaar gaan er gigantische verschuivingen optreden.’

verder lezen

Geplaatst in wetenswaardig |

Kaarten Vogelatlas Amsterdam nu ook online

Alle verspreidingskaarten van zowel broed- als wintervogels zijn nu ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Amsterdam. Er is een korte uitleg te zien over broedvogels en wintervogels op het bijbehorende tabblad. Vanzelfsprekend kun je in- en uitzoomen op de kaart.

De in- en uitklapbare legenda kun je een soort kiezen. Die wordt geflankeerd door de foto van de desbetreffende soort uit Vogelatlas Amsterdam. Veel kijkplezier.
maps.amsterdam.nl/vogelatlas

Geplaatst in wetenswaardig |

Kaarten Vogelatlas Amsterdam

In het eind september uitgegeven boek Vogelatlas Amsterdam staan vele inzichtelijke kaarten. Het gaat om verspreidingskaarten van de aangetroffen broedvogels en wintervogels in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam (veldwerk 2020 en 2021) én om vergelijkingskaarten. Het verspreidingsbeeld wordt zowel vergeleken met de dataset van ‘Sijsjes en Drijfsijsjes’ als met die uit de ‘Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels’.

Hét thema van Vogelatlas Amsterdam is de actuele verspreiding en aantallen van vogels in de Amsterdamse regio en de veranderingen die vogelpopulaties in de afgelopen halve eeuw hebben ondergaan. De gegevens worden namelijk ook vergeleken met die uit ‘Randstad en broedvogels’, een telproject uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Samen met de inleidende hoofdstukken en de vele fraaie foto’s is het boek het dan ook meer dan waard om aan te schaffen, zolang de niet meer zo grote voorraad strekt. Bestellen kan nog steeds.

Hieronder zijn bovengenoemde kaarten per thema als pdf te downloaden, in systematische volgorde (HBW/Birdlife International). Het betreft de complete kaartenset. Enkele van deze kaarten staan overigens niet in het boek. verder lezen

Geplaatst in diversen |

Aanvulling op het register van de Vogelatlas Amsterdam

Omdat om onduidelijke redenen in het register van de Vogelatlas Amsterdam 1e druk de dubbele vogelnamen zijn verdwenen kunt u HIER de aanvulling downloaden als pdf.

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Keuzehulp verrekijker of telescoop

Kijker kopen?

Uit gesprekken met nieuwe leden en beginnende vogelaars tijdens excursies blijkt dat er behoefte is aan goede informatie bij de aanschaf van een kijker. De vogelwerkgroep wil deze leden graag tegemoetkomen met een goed advies en er zal te zijner tijd een uitgebreid artikel worden opgenomen in de Gierzwaluw of op de website. Dat kost echter tijd. Daarom plaatsen we hieronder alvast links met informatie voor degenen die op dit moment de aanschaf van een kijker overwegen.

Een dwingend advies geven we wel graag alvast: ga altijd eerst een kijker uitproberen bij een speciaalzaak voor je hem koopt. Koop nooit een kijker via internet als je deze niet eerst in de hand hebt gehad! verder lezen

Geplaatst in diversen, wetenswaardig |