Zo 1 april 2018: Schinkelbos | wandelexcursie

Blauwborst Schinkelbos

We gaan op 1 april in het Schinkelbos op zoek naar  zingende Blauwborsten en Roodborsttapuiten. Uiteraard kijken we ook wat er nog meer te vinden is, waarschijnlijk zijn er al wat Rietzangers en heel misschien weer een vroege Beflijster.
Deze excursie richt zich met name op beginners, al is iedereen welkom.
Om 8:00 uur verzamelen bij de parkeerplaats bij het Schinkelbos (aan parallelweg t.o. Bosrandweg) en we gaan tegen het middaguur of eerder weer huiswaarts. Neem laarzen mee! Het is er erg drassig.

Graag opgeven bij g.klerk@xs4all.nl

Geplaatst in excursies |

Zo 25 maart 2018, 10:00 – 11:30 uur: Flevopark | jeugdexcursie

Boomklever IMG_5575

Boomklever

De lente is begonnen. De vogels die in de herfst naar het zuiden zijn getrokken, beginnen nu terug te komen om hier te gaan broeden. Ze zingen volop. Waarom doen ze dat eigenlijk?
Nog lang niet alle vogels zijn terug. Maar misschien horen we de Tjiftjaf al?
We zien en horen vast Merels, Koolmezen, Pimpelmezen, Boomkruipers, Boomklevers, Vinken, Heggenmusjes, Kauwtjes, Zwarte Kraaien en Houtduiven. En heel misschien zien we een IJsvogel. Of een roofvogel. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Zo 18 maart, 14:00 – 15:30 uur: Landje van Geijsel | jeugdexcursie

Kemphaan IMG_1634

Kemphaan

Als de lente in aantocht is willen we natuurlijk de Grutto’s begroeten, die weer zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Boer Geijsel zet ieder voorjaar speciaal voor hen en andere steltlopers zijn weiland, even ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, onder water. Hierdoor ontstaat voor deze vogels met hun lange poten en snavels een heerlijk plas-drasgebied om voedsel te zoeken. Zo kunnen ze aansterken na hun lange reis uit het zuiden en in een goede conditie aan het broedseizoen beginnen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Zo 18 maart 2018: Oostvaardersplassen | auto-excursie

Bruine kiekendief paar crop IMG_8138Het voorjaar is aanstaande en in de Oostvaardersplassen is dat al te merken. Het paartje Zee-arenden is nu actief met balts en versteviging van het nest. Misschien kunnen we daar wat van mee krijgen. En zou de eerste bruine kiek al terug zijn? Via Dodaarsweg, Ibisweg, Grote en Kleine Praambult rijden we langs de Knardijk naar het bezoekerscentrum van dit befaamde natuurgebied. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Za 24 februari 2018: Amsterdamse Waterleidingduinen | auto-excursie plus wandelen

Zwartbuikwaterspreeuw AWD 1 januari 2018

Deze excursie zit vol.

We gaan dit keer onder deskundige begeleiding van Maarten Hotting naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de duinstrook zijn veel leuke vogels te zien en de Waterleidingduinen zijn daarbij doorregen met kanalen die ook weer vogels aantrekken. Er zit tegenwoordig elke winter wel een waterspreeuw, je ziet er vele grote gele kwikstaarten en regelmatig ijsvogels. Op de grotere kanalen en plassen kun je leuke eendensoorten treffen zoals de grote zaagbek of krooneend, en soms ook wilde zwanen. Er overwinteren elk jaar klapeksters. En in de bosjes foerageren vele soorten zangvogeltjes. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Zo 11 februari 2018, 14:00 – 15:30 uur: Waterland | jeugdexcursie

Grauwe gans IMG_5118Waterland is een heerlijke plek voor ganzen om te overwinteren. Als we geluk hebben, zien we grote groepen Brand-, Kol- en Grauwe ganzen.
Als het niet vriest zitten er vast Kieviten in de wei en misschien ook Wulpen.
In het water hopen we op verschillende soorten eenden en zien we hopelijk zo’n prachtig Nonnetje. Zijn er ook roofvogels aan het jagen? En welke vogels zien we door de telescoop op de Hoeckelingsdam zitten? verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Wo 7 februari 2018: Veren | lezing van Theo van Lent

Havikveer potlood Theo van Lent 2015

Theo van Lent heeft zijn leven lang veren verzameld en is nu in het bezit van een mooi plumarium, een verzameling van veren. Vanavond spreekt hij onder andere over het verenpak van de Havik, die afgelopen november onderwerp is geweest van een lezing door Fons Bongers en Theo. Hij stalt zijn plumarium uit, laat foto’s zien, vertelt over de functie van veren en gaat ook een quiz houden. Hij heeft ettelijke veren in bezit die bijna niet te raden zijn.

Een interactieve avond dus, komt allen!

Eerste Helmersstraat 106M, aanvang 20:00 uur.

Geplaatst in lezingen |

Zo 28 januari 2018, 10:00 – 11:30 uur: Frankendael | jeugdexcursie

Roodborst IMG_2022Let op: excursie is verplaatst van 21 januari naar 28 januari 2018!

Hoe ligt Park Frankendael er in de winter bij? Welke vogels overwinteren er?
We zullen er de ‘gewone’ parkvogels aantreffen: Kool- en Pimpelmezen, Merels, Winterkoninkjes, Boomkruipers. En Roodborsten, die vanuit Scandinavië hier naartoe zijn getrokken. Vinden we misschien ook Vinken en Groenlingen? Zingt er al een Zanglijster? Horen we een Boomklever roepen? Vangen we een glimp op van de IJsvogels die hier de afgelopen jaren gebroed hebben? Horen we misschien de Waterral die hier vaak de winter doorbrengt? verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Zo 21 jan 2018: Waterland | fietsexcursie

Baardman 800 IMG_3252

Baardman Zwarte Gouw 15 feb 2017

Onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Binsbergen doen we onze traditionele fietsexcursie in januari door Waterland.
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes en Goudplevieren.
Om 8:00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Geplaatst in excursies |

Alvast voor de agenda: wo 10 januari en wo 21 maart 2018

De volledige informatie is nog niet beschikbaar, maar u kunt in uw agenda alvast twee woensdagavonden in  2018 reserveren:

  1. 10 januari vindt weer de traditionele Nieuwjaarsborrel plaats, met ook de Voor en Door Leden-lezingen, met als wisseltrofee de fameuze Gierzwaluw of Bosuil voor de beste bijdragen. Als u over afgelopen jaar al iets aardigs heeft meegemaakt, graag in Nederland, en u wilt daarover wel een minilezing houden, geeft u zich dan alvast op bij onze secretaris, Marion de Groot.
  2. De ALV is vastgesteld op 21 maart 2018
Geplaatst in diversen, lezingen, oproepen |

Zo 7 jan 2018: Amsterdam-Oost | fietsexcursie

Grote Zaagbek IMG_3693Op de eerste excursie van het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. We bezoeken per fiets verschillende gebieden aan de oostkant van Amsterdam, een mooie gelegenheid de regiojaarlijst op te starten. Als eerste wandelen we over de Nieuwe Ooster, daarna rijden we per fiets via Flevopark en Diemerpark verder naar het oosten, langs de Baai van Ballast en  Kruithoorn naar de pieren van Muiden. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Cursus Zangvogels 2018

Traditiegetrouw organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam in het voorjaar van 2018 weer een cursus Vogels kijken. Het leren herkennen van (de zang van) zangvogels staat dit keer centraal. De nadruk van de cursus ligt op de het herkennen van de vogels in het veld. Vogels kijken en luisteren leer je immers het beste door veel naar buiten te gaan.

De Cursus Zangvogels 2018 is volgeboekt.

Spotvogel

Spotvogel

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en vijf praktijklessen (’s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep. Voor de start van de cursus krijgen de cursisten de digitale cursusklapper per mail toegestuurd, vol met wetenswaardigheden en tips voor bij het vogelen. verder lezen

Geplaatst in diversen |

Za 9 dec 2017: Zeeland | auto-excursie

IJseend IMG_6836

IJseend

Op zaterdag 9 december gaan we weer het klassieke rondje Zeeland maken, dit keer met Mark Kuiper als expert. Zeeland is in deze tijd van het jaar een van de leukste plekken van Nederland, met veel en bijzondere soorten en altijd wel een leuke verrassing. We verwachten duikers, leuke eendjes zoals ijseenden en eiders, misschien wat bijzondere ganzen, diverse soorten futen, alken, steltlopers, roofvogels, kleine zilverreigers, en natuurlijk de bekende flamingo’s. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Radioreportage over de Euro Birdwatch van 30 sept 2017 in het Diemerpark

Geplaatst in wetenswaardig |

Vr 24 nov 2017 van 19:00 tot 20:30 : Bosuilen luisteren | jeugdexcursie

Bosuil IMG_7060

jonge Bosuil in het Vondelpark, 7 april 2017

Bosuilen luisteren in het donker, vrijdagavond 24 november van 19:00 tot 20:30 Jeugdexcursie per fiets

Wie al langer meegaat met onze excursies, kent ongetwijfeld Arend de Jong. Hij kan zo goed het geluid van een bosuil nadoen, dat bosuilen vanuit de verte denken dat hij een mannetje bosuil is. Een mannetje bosuil denkt dan dat er een indringer in zijn woongebied, zijn territorium, zit. Hij geeft hem dan antwoord, waarmee hij bedoelt te zeggen: hoepel op, ik woon hier al! Want de muizen in het gebied waar hij woont, zijn alleen voor hem en zijn gezin! verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |