Categorie archief: wetenswaardig

Radioreportage over de Euro Birdwatch van 30 sept 2017 in het Diemerpark

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Meneer Walters | een boek in wording van Martin Melchers

meneer waltersToen Jacob Walters, Meneer Walters, een uitermate veelzijdige ornitholoog, autodidact, in 2009 overleed, liet hij een schat aan onderzoeksgegevens na. Zijn ‘leerling’ Martin Melchers, lang stadsecoloog van Amsterdam en bekend van boeken als ‘Sijsjes en Drijfsijsjes’ en films als ‘Haring in het IJ’ (ook een boek) en ‘Amsterdam Wildlife’, heeft in de afgelopen jaren het erfgoed van Walters doorgenomen en besloten er een boek aan te wijden. Op 7 november 2016 zal Martin voor de vogelwerkgroep een lezing over Walters houden. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Voorlopige verspreidingskaarten Vogelatlas

Vrijwel al het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas zit er op. Op de komende landelijke Sovon-dag op zaterdag 28 november zal er ongetwijfeld nader op worden ingegaan. Het boekwerk waarin de resultaten worden weergegeven zal nog even op zich laten wachten.Putter_HogeDijk_8673

Voor onder meer de vogelwerkgroepen heeft Sovon voorlopige verspreidingskaarten van winter- en broedvogels samengesteld, zo ook voor de Vogelwerkgroep Amsterdam. Deze kaarten zijn via onderstaande link als pdf te downloaden.

Verspreidingskaarten wintervogels

Verspreidingskaarten broedvogels

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Amsterdamse Avifaunistische Lijst vernieuwd

Nachtzwaluw_ElsVelzing_HogeDijk_20050918

Nachtzwaluw – Foto: Els Velzing 2005

In maart 2016 is bij de leden van de vogelwerkgroep Amsterdam de actuele en prachtig vormgegeven Amsterdamse Avifaunistische Lijst thuisbezorgd, als special van kwartaalblad De Gierzwaluw. De lijst wordt in een artikel uitgebreid toegelicht, is bijgewerkt tot en met december 2015 en is gemaakt op basis van gegevens van de bekende websites waarneming.nl, dutchavifauna.nl, trektellen.nl en gegevens uit De Gierzwaluw en haar voorganger het Mededelingenblad.

Op de Amsterdamse Avifaunistische Lijst staan alle vogelsoorten die ooit in de Amsterdamse regio in het wild zijn vastgesteld. Op 31 december 2015 telde de lijst 337 vogelsoorten. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

De VWGA op Lesbos: verslag van Sanne ter Wal

Screen Shot 09-12-15 at 07.17 PM

Zwartkopgors – Foto: Roely Bos

Op 24 april 2015 vertrokken 15 leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam naar Lesbos om daar een week te vogelen. Van deze week is een kort verslag gemaakt door Roely Bos, opgenomen in De Gierzwaluw van september 2015 (nrs 1 & 2, jaargang 53), én een uitgebreid en persoonlijk verslag door Sanne ter Wal-Hirschler, geïllustreerd met een aantal van haar foto’s. Erik Hölscher en Roely Bos hebben eveneens foto’s gemaakt en die via internet gepubliceerd. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in excursies | verslagen, wetenswaardig |

Winterkoning voert Mereljongen: interspecifieke broedzorg

14 juni 2015: vandaag is er een Scharrelaar Winterkoning voert merel crop IMG_1720gevonden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, wat bij de vogelaars in die buurt grote opwinding veroorzaakte, maar ook bij huis-, tuin- en keukenvogels zijn spannende dingen te beleven. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Roerdompen tellen

Roerdomptellingen in Noord-Holland in 2015

De provincie Noord-Holland is van belang voor de roerdomp. In de gehele provincie liggen gebieden waar roerdompen broeden. Van Het Gooi tot en met de duinen van Texel. Het kerngebied is echter Waterland en omgeving waar enkele tientallen roepende mannetjes aanwezig kunnen zijn. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in oproepen, wetenswaardig |

Voorlopige resultaten Sovon-winteratlastelling

Als atlasteller voor het Sovonstippenkaart knobbelzwaan 2014 heeft ons lid Frank van Groen toegang tot de tussentijdse resultaten. Sovon heeft nu de voorlopige resultaten van de wintertellingen voor de werkgebieden van de vogelwerkgroepen in kaarten vastgelegd.

De resultaten voor het werkgebied van de VWG Amsterdam zijn te downloaden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam-C

Stadsdeel Centrum heeft in 2013 een onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen geëvalueerd. De gierzwaluw heeft een beschermde status, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is waar de broedplaatsen zijn. Daarom heeft het stadsdeel de verblijfplaatsen in kaart laten brengen.

Hier kunt u meer lezen over dit onderzoek van Gert de Jong. De bijbehorende kaart staat hier.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Zienswijze ingediend op Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord | 3 dec 2014

Na het beroep tegen het Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord is op 3 december 2014 door onze Commissie Bescherming een zienswijze op het Uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord ingediend. Op 23 oktober 2014 zijn namelijk ontwerpbesluiten ter inzage gelegd waaruit blijkt dat een deel van het bos bij de Gustav Mahlerlaan moet wijken voor de bouw van een kantoor. Zie de bekendmaking. Het gaat om een ontwerp uitwerkingsplan, een ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen en een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Broedvogelverslag Polder IJdoorn

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

In het voorjaar van 2014 inventariseerde Frank van Groen Polder IJdoorn op broedvogels volgens de BMP-methode, als vrijwilliger van de vogelwerkgroep Amsterdam. Na de herinrichting van Polder IJdoorn in de winter van 2013/2014 was Frank nieuwsgierig hoe de vogelstand in het gebied zou uitpakken. Het beheer van Polder IJdoorn zal de komende jaren geoptimaliseerd worden ten behoeve van weidevogels, met name in de grote polder. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |

Boomvalk Kenniskwartier Noord in de Telegraaf 8 juli 2014

Boomvalkmetprooi2009_08_26_24294

Boomvalk met prooi, Zuidas 26 augustus 2009 Foto: Roely Bos

Een zaak die al een poosje loopt is het bezwaar tegen de kap van het bosje tussen de parkeerplaats van het VU MC en de rondweg Zuid, in de hoek Parnassusweg-Gustav Mahlerlaan. Hier broeden al jaren boomvalk en sperwer, en afgelopen dinsdag had een zitting plaats bij de Raad van State. De gemeente en de eigenaar van de grond willen er kantoren neerzetten. In de Telegraaf van dinsdag 8 juli 2014 is er een artikel aan gewijd.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen, wetenswaardig |

Redmond O’Hanlon bij opening IJdoorn

Frank_Redmond_IJdoorn12062014_MartenvanDijl

Foto: Natuurmonumenten/Marten van Dijl

Polder IJdoorn nu officieel geopend

Op 12 juni organiseerde Natuurmonumenten de officiële opening van de opnieuw ingerichte Polder IJdoorn met een hapje en drankje. Op het vogelkijkpunt werden een 70-tal buurtbewoners en andere belangstellenden geïnformeerd over de aanwezige vogels. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Interview met Frank van Groen in het Parool, 26 apr 2014

Naar aanleiding van hetFrankvG terugtreden van onze voorzitter Frank van Groen heeft Patrick Meershoek van het Parool hem een interview afgenomen.

Het interview kunt u HIER lezen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Vogelkijkpunt IJdoorn in Het Parool

Tijdens de fietsexcursie in Waterland vogelkijkpunt IJdoornvan 15 februari 2014 werd het nieuwe vogelkijkpunt in Polder IJdoorn bezocht. Daar waren ook journalisten van Het Parool aanwezig. In de krant van 17 februari 2014 kunt u erover lezen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |