Auteur Archief: frank

Ook in 2018 Texel Big Day, vogelrace voor het goede doel

Op 12 mei 2018 proberen teams van vogelaars en natuurliefhebbers op Texel in 24 uur weer zoveel mogelijk vogelsoorten te zien.

Huiszwaluw, Foto: Frank van Groen

Deze 2e Texel Big Day wordt georganiseerd door Nationaal Park Duinen van Texel, Vogelinformatiecentrum Texel. De vogelrace is een spannend event midden in de prachtige natuur van het eiland Texel. De teams verplaatsen zich alleen op de fiets of lopend. Alles voor het goede doel: de Huiszwaluw. Zin in een wedstrijd in de natuur? Doe ook mee! Kijk voor aanmelding en meer informatie op www.texelbigday.nl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Cursus Zangvogels 2018

Traditiegetrouw organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam in het voorjaar van 2018 weer een cursus Vogels kijken. Het leren herkennen van (de zang van) zangvogels staat dit keer centraal. De nadruk van de cursus ligt op de het herkennen van de vogels in het veld. Vogels kijken en luisteren leer je immers het beste door veel naar buiten te gaan.

De Cursus Zangvogels 2018 is volgeboekt.

Spotvogel

Spotvogel

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen (’s avonds van 20 tot ca. 22 uur) en vijf praktijklessen (’s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep. Voor de start van de cursus krijgen de cursisten de digitale cursusklapper per mail toegestuurd, vol met wetenswaardigheden en tips voor bij het vogelen. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Euro Birdwatch 2017

Overvliegende Aalscholvers Diemerpark

Overvliegende Aalscholvers Diemerpark

Op zaterdag 30 september neemt de vwg Amsterdam samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch. In meer dan 35 landen in heel Europa wordt er op hetzelfde moment vogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. De vwg Amsterdam staat vanaf 7:15 bij telpost Diemerpark. De telpost ligt op de heuvel in het Diemerpark tegenover ingang Diemerparklaan. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Opnieuw Lepelaars geringd op de Kinseldam

Op 16 mei 2017 zijn voor het vijfde jaar op rij jonge Lepelaars van kleurringen voorzien op de Kinseldam. In 2013, het eerste jaar dat de kolonie aanwezig was, werden vier jongen geringd, zie ook een eerder lepelaarbericht op deze site.

Portret vaan pas geringde jonge Lepelaar

Portret van pas geringde jonge Lepelaar

In de jaren 2014 t/m 2016 werden respectievelijk 12, 22 en 34 jonge Lepelaars geringd op de Kinseldam. Het ringen valt onder het werk van de werkgroep Lepelaars. Ook elders in Nederland worden onder deze vlag jonge Lepelaars van kleurringen voorzien. Dat gebeurt op alle Waddeneilanden en ook bij Den Oever, Andijk, in het Markiezaat en elders in Zeeland.

verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Za 17 juni 2017: Leersumseveld | auto-excursie

Deze excursie is vol.

Op zaterdag 17 juni 2017 is er een vwga-auto-excursie naar het Leersumseveld. Deze middag- en avondexcursie wordt begeleid door Marion de Groot, Hannie Nederlof en André van Kleunen.

Goede kans op Roodborsttapuit

Goede kans op Roodborsttapuit

Let op: de datum van deze excursie is gewijzigd!!

 We gaan op zoek naar de Nachtzwaluw. We zoeken die op in het Leersumseveld op de Utrechtse Heuvelrug. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in excursies |

Dialoogdag Noord-Holland 15 juni

We maken u graag attent op de aankondiging van een Dialoogdag over natuur in Noord-Holland.

Vissende Blauwe Reiger

Vissende Blauwe Reiger

Iedereen die actief is in het groen in de provincie Noord-Holland is van harte welkom op deze dag op 15 juni in Broek in Waterland.

Aanmelden kan via onderstaande link.

Dialoogdag Noord-Holland

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Slootjesdagen 10 juni, ook in Vondelpark

Op zaterdag 10 juni organiseert het IVN in het hele land ‘slootjesdagen’ waarbij kinderen op onderzoek kunnen in de natuur.

Wilde eend met pullen

Wilde Eend met pullen

In het Vondelpark gebeurt dat ook van 10-16 uur op de Koeweide, in het westen van het park. Kom gezellig langs en bezoek de informatiekraam, waar de Vogelwerkgroep ook present is.

Geef je op via onderstaande link.

Slootjesdagen IVN Amsterdam

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Do 5 jan 2017: Nieuwe Oosterbegraafplaats | wandeling

We beginnen het excursieprogramma in het nieuwe jaar met een korte vogelexcursie dicht bij huis in een mooi en vogelrijk gebied. De Nieuwe Ooster is daarvoor uitermate geschikt.

We maken kans op Koperwiek.

We maken kans op Koperwiek.

De 30 ha grote Nieuwe Oosterbegraafplaats is sinds 2003 Rijksmonument. Er staan veel oude bomen en je kan er een prachtige natuurwandeling maken. Het is een rustig en mooi aangelegd park. Tijdens de vogelwandeling hebben we onder meer kans op Groene Specht, Koperwiek, Vuurgoudhaan, Boomklever en Appelvink.

Praktische informatie: Excursieleider Frank van Groen. Opgave is niet nodig. We verzamelen bij de hoofdingang aan de Kruislaan en vertrekken om 9:00 uur. De wandeling zal ongeveer 2 uur duren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in excursies |

Kaalplukdag Kinseldam 2016

Op zaterdag 5 november 2016 vond, in het kader van de landelijke natuurwerkdag, de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats.

Vrijwilligers op de Kinseldam

Vrijwilligers op de Kinseldam

Een 40-tal vrijwilligers ging de jonge boompjes op de dam te lijf. Omdat elk jaar de jonge bomen en struiken zo veel mogelijk met wortel en tak worden verwijderd is het nu goed te doen het hele eiland af te werken. Wat betreft opslag van houtige gewassen is de zaak onder controle. Verbraming en verruiging van het eiland zijn minder makkelijk te verhelpen. Ook zijn door inklinking en erosie op een viertal plekken gaten in de dam ontstaan. Hopelijk gaat het daarom lukken de Kinseldam een facelift te geven, mogelijk samen met de dijkversterking, zodat dit unieke natuurgebied voor de Waterlandse kust weer jaren mee kan als broedgebied voor kolonievogels als Lepelaar, Visdief en Zwartkopmeeuw. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Za 5 nov 2016: Kaalplukdag Kinseldam

Zwartkopmeeuw in broedkleed.

Zwartkopmeeuw in broedkleed.

Als vogelwerkgroep streven we er al jaren naar om de Kinseldam zo kaal mogelijk te houden om geschikt broedhabitat voor meeuwen en sterns in stand te houden, zoals bijvoorbeeld voor de bijzondere Zwartkopmeeuw. Het is daarom elk jaar weer noodzakelijk om de jonge opgeschoten boompjes weg te halen.

Dat gebeurt op de landelijke Natuurwerkdag, een unieke kans om een keer op dit onbewoonde en normaal niet toegankelijk eiland rond te lopen. Soms worden bijzondere waarnemingen gedaan zoals van Oeverpieper, Velduil of uitgebloeide Parnassia.

Voor de overtocht naar de dam wordt gezorgd! We verzamelen om 10:00 uur in de Kantine van Kampeervereniging Kinselmeerzicht (Uitdammerdijk 18), waar we eerst koffie drinken en geïnstrueerd worden. Tip: trek kaplaarzen aan.

Opgave natuurwerkdag Kinseldam 2016. en Lees het verslag van vorig jaar!

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

za 21 mei 2016: De Weerribben auto-excursie en wandelen

We zijn al een paar jaar niet meer in het prachtige gebied De Weerribben geweest. reigers purperreiger westbroek juni2015 (2)

De Weerribben ligt in de driehoek Wolvega-Meppel-Emmeloord. Het wordt gekenmerkt door veel water en riet en het is grotendeels een nationaal park. En… het herbergt een schat aan vogels: zowel watervogels als bos- en struweelvogels vinden er een plekje.

Emile de Leeuw, die midden in De Weerribben woont en het gebied als geen ander kent, zal ons tijdens de excursie gidsen. We vertrekken 7.30 bij hoek  IJsbaanpad- Amstelveenseweg,  maximaal 5 auto’s en 20 deelnemers. Reiskosten worden gedeeld. Neem zelf eten en drinken mee.

Aanmelden bij e.holscher1@upcmail.nl  en graag vermelden of je een auto hebt en hoeveel mensen er eventueel mee kunnen rijden.

Erik Hölscher

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in excursies |

Voorlopige verspreidingskaarten Vogelatlas

Vrijwel al het veldwerk voor de nieuwe Vogelatlas zit er op. Op de komende landelijke Sovon-dag op zaterdag 28 november zal er ongetwijfeld nader op worden ingegaan. Het boekwerk waarin de resultaten worden weergegeven zal nog even op zich laten wachten.Putter_HogeDijk_8673

Voor onder meer de vogelwerkgroepen heeft Sovon voorlopige verspreidingskaarten van winter- en broedvogels samengesteld, zo ook voor de Vogelwerkgroep Amsterdam. Deze kaarten zijn via onderstaande link als pdf te downloaden.

Verspreidingskaarten wintervogels

Verspreidingskaarten broedvogels

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in wetenswaardig |

Kaalplukdag Kinseldam 2015

Op 7 november 2015 vond de jaarlijkse kaalplukdag op de Kinseldam plaats.

Even uitrusten op het strand van de Kinseldam

Even uitrusten op het strand van de Kinseldam

Na aanleg van de dam in 2002 bleek dat op het oorspronkelijk 17 ha grote eiland duizenden jonge boompjes opschoten, voornamelijk wilgen. Om de dam als broedgebied voor onder meer pioniervogels als meeuwen en sterns te behouden nam de Vogelwerkgroep Amsterdam het initiatief om de opslag van bomen te verwijderen, de eerste jaren in samenwerking met Staatsbosbeheer. Later vond de zogenaamde kaalplukdag in het kader van de landelijke natuurwerkdag plaats. De dag werd in 2015 georganiseerd door Landschap Noord-Holland, Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht en Vogelwerkgroep Amsterdam. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in diversen |

Oproep aflezen geringde Lepelaars Kinseldam

Voor het derde jaar op rij is een kolonie Lepelaars aanwezig op de Kinseldam bij Durgerdam. In 2013 ging het om vier nesten, vorig jaar vertienvoudigde dit aantal. Ook in 2015 lijkt het aantal nesten weer gegroeid, al zit een vertienvoudiging er dit jaar natuurlijk niet in. Na het broedseizoen zullen de opvallende nesten door enkele vogelwerkgroepleden worden geteld.

Jonge Lepelaar in Polder IJdoorn

Jonge Lepelaar in Polder IJdoorn

Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2015 weer jonge Lepelaars geringd. Het ging om 22 vogels, vijftien op 22 mei en zeven op 7 juni.
De ringactie valt onder het werk van de werkgroep Lepelaars en het project Metawad.

verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in oproepen |

Broedvogelverslag Polder IJdoorn

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

Grutto is doelsoort in Polder IJdoorn.

In het voorjaar van 2014 inventariseerde Frank van Groen Polder IJdoorn op broedvogels volgens de BMP-methode, als vrijwilliger van de vogelwerkgroep Amsterdam. Na de herinrichting van Polder IJdoorn in de winter van 2013/2014 was Frank nieuwsgierig hoe de vogelstand in het gebied zou uitpakken. Het beheer van Polder IJdoorn zal de komende jaren geoptimaliseerd worden ten behoeve van weidevogels, met name in de grote polder. verder lezen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Geplaatst in verslagen, wetenswaardig |