Ook in 2018 Texel Big Day, vogelrace voor het goede doel

Op 12 mei 2018 proberen teams van vogelaars en natuurliefhebbers op Texel in 24 uur weer zoveel mogelijk vogelsoorten te zien.

Huiszwaluw, Foto: Frank van Groen

Deze 2e Texel Big Day wordt georganiseerd door Nationaal Park Duinen van Texel, Vogelinformatiecentrum Texel. De vogelrace is een spannend event midden in de prachtige natuur van het eiland Texel. De teams verplaatsen zich alleen op de fiets of lopend. Alles voor het goede doel: de Huiszwaluw. Zin in een wedstrijd in de natuur? Doe ook mee! Kijk voor aanmelding en meer informatie op www.texelbigday.nl.

Geplaatst in diversen |

Jacques Grégoire wandelt de vogels achterna | radio-uitzending

Ons lid Jacques Grégoire, u weet wel, van de column in De Gierzwaluw waarin hij zijn wandelbelevenissen onderweg van de Noordzee tot de Bosporus beschrijft, is momenteel weer op pad, nu van Amsterdam naar Gibraltar, de vogels achterna. Vroege Vogels heeft hem opgezocht en een interview met Jacques gehouden. U kunt het interview hier beluisteren.

Geplaatst in diversen, oproepen |

Wo 7 februari 2018: Veren | lezing van Theo van Lent

Havikveer potlood Theo van Lent 2015

Theo van Lent heeft zijn leven lang veren verzameld en is nu in het bezit van een mooi plumarium, een verzameling van veren. Vanavond spreekt hij onder andere over het verenpak van de Havik, die afgelopen november onderwerp is geweest van een lezing door Fons Bongers en Theo. Hij stalt zijn plumarium uit, laat foto’s zien, vertelt over de functie van veren en gaat ook een quiz houden. Hij heeft ettelijke veren in bezit die bijna niet te raden zijn.

Een interactieve avond dus, komt allen!

Eerste Helmersstraat 106M, aanvang 20:00 uur.

Geplaatst in lezingen |

Zo 11 februari 2018, 14:00 – 15:30 uur: Waterland | jeugdexcursie

Grauwe gans IMG_5118Waterland is een heerlijke plek voor ganzen om te overwinteren. Als we geluk hebben, zien we grote groepen Brand-, Kol- en Grauwe ganzen.
Als het niet vriest zitten er vast Kieviten in de wei en misschien ook Wulpen.
In het water hopen we op verschillende soorten eenden en zien we hopelijk zo’n prachtig Nonnetje. Zijn er ook roofvogels aan het jagen? En welke vogels zien we door de telescoop op de Hoeckelingsdam zitten? verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Za 24 februari 2018: Amsterdamse Waterleidingduinen | auto-excursie plus wandelen

Zwartbuikwaterspreeuw AWD 1 januari 2018

Deze excursie zit vol.

We gaan dit keer onder deskundige begeleiding van Maarten Hotting naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. In de duinstrook zijn veel leuke vogels te zien en de Waterleidingduinen zijn daarbij doorregen met kanalen die ook weer vogels aantrekken. Er zit tegenwoordig elke winter wel een waterspreeuw, je ziet er vele grote gele kwikstaarten en regelmatig ijsvogels. Op de grotere kanalen en plassen kun je leuke eendensoorten treffen zoals de grote zaagbek of krooneend, en soms ook wilde zwanen. Er overwinteren elk jaar klapeksters. En in de bosjes foerageren vele soorten zangvogeltjes. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Zo 18 maart 2018: Oostvaardersplassen | auto-excursie

Bruine kiekendief paar crop IMG_8138Het voorjaar is aanstaande en in de Oostvaardersplassen is dat al te merken. Het paartje Zee-arenden is nu actief met balts en versteviging van het nest. Misschien kunnen we daar wat van mee krijgen. En zou de eerste bruine kiek al terug zijn? Via Dodaarsweg, Ibisweg, Grote en Kleine Praambult rijden we langs de Knardijk naar het bezoekerscentrum van dit befaamde natuurgebied. verder lezen

Geplaatst in excursies |

Zo 18 maart, 14:00 – 15:30 uur: Landje van Geijsel | jeugdexcursie

Kemphaan IMG_1634

Kemphaan

Als de lente in aantocht is willen we natuurlijk de Grutto’s begroeten, die weer zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Boer Geijsel zet ieder voorjaar speciaal voor hen en andere steltlopers zijn weiland, even ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, onder water. Hierdoor ontstaat voor deze vogels met hun lange poten en snavels een heerlijk plas-drasgebied om voedsel te zoeken. Zo kunnen ze aansterken na hun lange reis uit het zuiden en in een goede conditie aan het broedseizoen beginnen. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Wo 21 maart 2018: Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 21 maart 2018 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, op het gebruikelijke adres Eerste Helmersstraat 106M.

De uitnodiging en de benodigde stukken zullen t.z.t. verschijnen.

Geplaatst in diversen, oproepen |

Zo 25 maart 2018, 10:00 – 11:30 uur: Flevopark | jeugdexcursie

Boomklever IMG_5575

Boomklever

De lente is begonnen. De vogels die in de herfst naar het zuiden zijn getrokken, beginnen nu terug te komen om hier te gaan broeden. Ze zingen volop. Waarom doen ze dat eigenlijk?
Nog lang niet alle vogels zijn terug. Maar misschien horen we de Tjiftjaf al?
We zien en horen vast Merels, Koolmezen, Pimpelmezen, Boomkruipers, Boomklevers, Vinken, Heggenmusjes, Kauwtjes, Zwarte Kraaien en Houtduiven. En heel misschien zien we een IJsvogel. Of een roofvogel. verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Zo 15 april 2018, 14 uur: Hoe tel je Gierzwaluwen? | lezing i.s.m. IVN

Foto: Koen Wonders, juni 2016

Deze lezing is alleen voor leden van IVN en VWGA

Hoe inventariseer je Gierzwaluwen in een stad als Amsterdam? Gert de Jong en Koen Wonders vertellen hierover.

Van Gierzwaluwen wordt altijd gezegd dat het erg moeilijk is om ze te inventariseren. Ze vliegen te snel, zegt Remco Daalder, en hun nesten zitten onzichtbaar en ver boven ons hoofd in de daken van huizen. De kenners zeggen sinds de jaren 70 dat ze aanzienlijk zijn afgenomen in de vooroorlogse buurten. Door gebrek aan harde cijfers kwam de Gierzwaluw echter nooit op de Rode Lijst, zoals de Huismus. In Amsterdam kwam er wel subsidie voor nestkasten en er werden veel nestkasten opgehangen sinds de jaren 90. Heeft dat gewerkt? verder lezen

Geplaatst in lezingen |

Oude berichten onder de streep ——————————————————————————————–

Geplaatst in diversen |

Zo 28 januari 2018, 10:00 – 11:30 uur: Frankendael | jeugdexcursie

Roodborst IMG_2022Let op: excursie is verplaatst van 21 januari naar 28 januari 2018!

Hoe ligt Park Frankendael er in de winter bij? Welke vogels overwinteren er?
We zullen er de ‘gewone’ parkvogels aantreffen: Kool- en Pimpelmezen, Merels, Winterkoninkjes, Boomkruipers. En Roodborsten, die vanuit Scandinavië hier naartoe zijn getrokken. Vinden we misschien ook Vinken en Groenlingen? Zingt er al een Zanglijster? Horen we een Boomklever roepen? Vangen we een glimp op van de IJsvogels die hier de afgelopen jaren gebroed hebben? Horen we misschien de Waterral die hier vaak de winter doorbrengt? verder lezen

Geplaatst in jeugdexcursies |

Zo 21 jan 2018: Waterland | fietsexcursie

Baardman 800 IMG_3252

Baardman Zwarte Gouw 15 feb 2017

Onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Binsbergen doen we onze traditionele fietsexcursie in januari door Waterland.
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes en Goudplevieren.
Om 8:00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Geplaatst in excursies |

Alvast voor de agenda: wo 10 januari en wo 21 maart 2018

De volledige informatie is nog niet beschikbaar, maar u kunt in uw agenda alvast twee woensdagavonden in  2018 reserveren:

  1. 10 januari vindt weer de traditionele Nieuwjaarsborrel plaats, met ook de Voor en Door Leden-lezingen, met als wisseltrofee de fameuze Gierzwaluw of Bosuil voor de beste bijdragen. Als u over afgelopen jaar al iets aardigs heeft meegemaakt, graag in Nederland, en u wilt daarover wel een minilezing houden, geeft u zich dan alvast op bij onze secretaris, Marion de Groot.
  2. De ALV is vastgesteld op 21 maart 2018
Geplaatst in diversen, lezingen, oproepen |

Zo 7 jan 2018: Amsterdam-Oost | fietsexcursie

Grote Zaagbek IMG_3693Op de eerste excursie van het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. We bezoeken per fiets verschillende gebieden aan de oostkant van Amsterdam, een mooie gelegenheid de regiojaarlijst op te starten. Als eerste wandelen we over de Nieuwe Ooster, daarna rijden we per fiets via Flevopark en Diemerpark verder naar het oosten, langs de Baai van Ballast en  Kruithoorn naar de pieren van Muiden. verder lezen

Geplaatst in excursies |